Er blijkt een link te zijn tussen groeihormonen enerzijds en het ontstaan van kanker en diabetes anderzijds.

Amerikaanse onderzoekers hebben een groep mensen met het syndroom van Laron gevolgd. Dit syndroom zorgt ervoor dat cellen niet reageren op groeihormonen. In het 22-jarige onderzoek was er sprake van één geval van (niet dodelijke) kanker onder de 100 Laronpatiënten vergeleken met 17% in de controlegroep (n=1600). Niemand van de groep kleine mensen had in deze tijd diabetes gekregen, in de controlegroep was er bij 5% diabetes gediagnosticeerd.

De onderzoekers claimen dat andere factoren hierbij niet van invloed geweest kunnen zijn, aangezien alle individuen in hetzelfde gebied onder vergelijkbare omstandigheden wonen. De receptorloze groep ontwikkelde zodoende niet de twee ziekten die wereldwijd het meeste voorkomen bij het ouder worden. Ook is een niet-significant lager aantal hartaanvallen geconstateerd. Individuen uit beide groepen werden even oud.

 

Preventieve behandeling van patiënten met een zeer hoge hoeveelheid groeihormonen zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, zo stelt celbioloog en hoofd van de onderzoeksgroep Valter Longo. Primaire doelgroepen zouden mensen kunnen zijn met veel gevallen van kanker of diabetes in hun familie.

 

Al eerder was aangetoond dat de levensverwachting van muizen met 40 procent toenam wanneer zij geen groeihormonen aanmaakten. In Amerika zijn de eerste medicijnen die groeihormonen blokkeren reeds goedgekeurd.

 

bron: Science Translational Medicine

Onderwerpen