Combinaties van pesticiden dodelijker dan gedacht

Tien veelgebruikte pesticiden zijn gemengd dodelijker voor kikkers dan apart, ook als zijn de doses binnen de toegestane normen. Vooral het insecticide endosulfan doet kikkervisjes de das om, zo blijkt uit onderzoek van Rick Relyea van Universiteit van Pittsburgh.

Relyea testte vijf verschillende insecticiden en vijf verschillende herbiciden in combinaties uit op kikkervisjes. Het mengsel van alle tien de stoffen doodde 99 procent van de kikkervisjes, maar de herbiciden alleen hadden geen effect.

Relyea doet al jaren onderzoek naar kikkerpopulaties in de VS. De dodelijkheid van endosulfan was tot nu toe nog niet opgemerkt, omdat het Amerikaanse ministerie van Landbouw geen proeven met amfibieën verplicht stelt voordat een pesticide op de markt mag komen.

Relyea publiceerde zijn resultaten in het tijdschrift Oecologia.

Bron: University of Pittsburgh

Onderwerpen