Afweersysteem geactiveerd door eenzame gevoelens

Al langer was bekend dat er een link is tussen sociale omgeving en fysieke gesteldheid. Nu blijkt dat het immuunsysteem de verbindende factor is. Mensen die zich eenzaam voelen vertonen een ander genexpressiepatroon in hun witte bloedlichamen dan mensen die tevreden zijn met hun vriendenkring. Steve Cole van de University of California – Los Angeles (UCLA) komt met dit nieuws.

De studie geeft wellicht een antwoord op de vraag waardoor het komt dat er meer sterfgevallen voorkomen onder eenzame mensen: door gebrek aan fysieke en financiële steun van de (ontbrekende) omgeving of door een biologische verandering.

Proefpersonen werden geselecteerd met behulp van de UCLA Loneliness Scale, het ene deel van de groep scoorde hierin bij de bovenste 15 procent, het andere deel bij de onderste 15 procent. Met DNA microarrays keken de onderzoekers naar de activiteit van alle bekende genen in leukocyten. Van 209 gentranscripten werd gevonden dat ze anders (meer of minder) voorkwamen bij de eenzame mensen dan bij de controlegroep. Genen betrokken bij de activatie van het immuunsysteem en de ontstekingsreacties komen meer voor maar bijvoorbeeld genen die met de productie van antilichamen te maken hebben zijn minder vertegenwoordigd bij mensen die zich alleen voelen. De uitkomst is onafhankelijk van andere risico’s zoals leeftijd, gewicht en medicijn gebruik.

Overigens gaat het bij Coles’ onderzoek om mensen die naar eigen zeggen ontevreden zijn met hun sociale netwerk. Dit komt niet noodzakelijkerwijs overeen met het daadwerkelijke aantal sociale contacten. De link tussen mensen die zich afgezonderd voelen en een vergrote kans op hartkwalen, virale infecties en kanker is bij deze onderstreept en kan hiermee aangepakt worden.

Bron: UCLA

Onderwerpen