Drie soorten hartweefsel gekweekt uit embryonale stamcellen

Een internationaal onderzoeksteam heeft embryonale stamcellen laten uitgroeien tot drie typen hartweefsel.

De wetenschappers hebben bovendien bewezen dat de drie type cellen, cardiomyocyten, vaatwandcellen (endotheel) en gladdespiercellen, afstammen van eenzelfde type voorlopercel.

Toen de onderzoekers verschillende groeifactoren zoals activine A en vascular endothelial growth factor (VEGF) op het juiste moment op de cellen loslieten, groeiden deze cellen uit tot de drie verschillende types, meldt het onderzoeksteam in Nature.

Toen ze mix van cellen bij muizen met hartproblemen werden geinjecteerd, verbeterde de hartfunctie met 31 procent ten opzichte van placebo.

Eerder deze week maakten Utrechtse onderzoekers bekend dat ze hartspiercellen kunnen kweken uit adulte stamcellen, afkomstig van hartpatiënten.

Bron: McEwen Research Centre/ Nature

Onderwerpen