Een Zweeds onderzoeksteam heeft een verband gevonden tussen de consumptie van verwerkt rood vlees, zoals vleeswaren, en de kans op hartfalen.

Het team van het Karolinska Instituut in Stockholm toont vandaag haar bevindingen in Circulation: Heart Failure. Een mogelijke verklaring zien de onderzoekers in het gebruik van natrium, nitraten, fosfaten en polycyclische aromatische koolwaterstoffen die in de vleeswaren terecht kunnen komen bij het bewerken of roken van het vlees. Deze stoffen verhogen volgens het team de kans op hartfalen. Een verdere onderbouwing over hoe deze stoffen van invloed kunnen zijn laten de Zweden echter achterwege.


De onderzoekers volgden een groep van ruim 37 duizend mannen gedurende twaalf jaar (tussen 1998 en 2010) met een leeftijd van 45 tot 79 jaar die niet eerder hartproblemen of kanker hadden. 2.891 mannen kregen in deze periode last van hartfalen, waarvan er 266 overleden. Wie 75 gram of meer verwerkt rood vlees per dag at, had 28 procent meer kan op hartfalen vergeleken met de groep die het minste verwerkt vlees (minder dag 25 gram per dag) at, waarbij de onderzoekers rekening hielden met andere factoren die hierop van invloed zouden kunnen zijn.

Verder concludeert het team dat voor elke 50 gram die je dagelijkse van deze producten (zoals ham, salami of hot dogs) consumeert, de kans op hartfalen met 8 procent toeneemt.


Overigens geldt dit alleen voor verwerkt rood vlees. Wie alleen onbewerkt rood vlees eet, ziet zijn kansen op hartfalen niet stijgen.

Momenteel loopt een vergelijkbaar onderzoek met vrouwen. De onderzoekers verwachten hier min of meer dezelfde resultaten te vinden.

Onderwerpen