Zaterdag 10 oktober in C2W life sciences 19

De hormonen oxycotine en vasopressine spelen bij dieren een belangrijke rol in reproductie en sociaal gedrag. Ook huwelijkstrouw lijkt te worden bepaald met een gen dat de productie van deze hormonen reguleert. “Religieuze dogma’s doen daar niets tegen.”

VIRUSSEN ZIJN FUN

“Onderzoek is in Nederland voor veel mensen een baan van 9 tot 5”, meent MIT-prof. Hidde Ploegh. Zelf doet hij gepassioneerd onderzoek naar het Herpes simplex-virus. Dat virus weet zich zo goed te verstoppen dat het steeds weer een koortslip kan veroorzaken.

EIWITFABRIEK OP ROLLETJES

Miljoenen verschillende gensequenties kunnen coderen voor hetzelfde eiwit. Maar niet elke opeenvolging van codons – drieletterige DNA-codes voor aminozuren – is even gangbaar in elke soort. Een mens codeert heel anders dan een bacterie. “Codonoptimalisatie kan de eiwitproductie tot tientallen keren verhogen.”

GENTHERAPIE GEREMD

De EU heeft onlangs besloten dat je gen- en celtherapie beter kunt vergelijken met medicijnen dan met therapieën. Daardoor moeten ze net als die medicijnen door een comité van EMEA worden goedgekeurd. Volgens EMEA-comitélid Hans Ovelgönne is die beslissing voornamelijk ingegeven door politieke angsten. “We moeten er voor zorgen dat dit de innovatie niet zal remmen.”

C2W life sciences is het ledenblad van de KNCV, NBV en NVBMB.

Onderwerpen