Een nieuwe chip moet het in kaart brengen van gefosforyleerde eiwitten sterk versimpelen. Fosforylering – het aanbrengen van fosfaatgroepen aan een eiwit – is een belangrijk cellulair proces. Het kan bijvoorbeeld een enzym ‘aan- of uitzetten’. Verstoring van fosforylering komt voor bij veel ziektes, waaronder kanker.

De chip bevat titaniumdioxide dat de gefosforyleerde eiwitten heel effectief uit een monster filtert. TiO2 houdt namelijk de negatief geladen fosfogroepen sterk vast. “In proteoomanalyses is slechts 1 op de 10.000 peptiden gefosforyleerd. alle andere peptiden vloeien over de titaniumdioxide heen”, licht de Utrechtse hoogleraar Albert Heck toe, wiens groep de nieuwe chip ontwikkelde die sinds februari op de markt is.

Heck ziet deze chip als een prima alternatief voor conventionele nano-LC; een miniversie van HpLC waarbij slechts een klein volume sample nodig is. Bij nano-LC is het gebruik van TiO2 als verrijkingsmethode – in 2003 uitgevonden door Heck en collega’s – al in zwang. Het grote voordeel van de nieuwe chip met TiO2 is het gebruiksgemak. De chip gehoorzaamt aan het plug and play-principe, doordat hij direct op een Agilent massaspectrometer is aan te sluiten.

“Bovendien hoef je niets meer zelf in elkaar te knutselen, zoals bij een nano-LC-opstelling”, licht Heck toe. “Hierbij verbind je een aantal kleine kolommetjes met pluggen en dit is nogal een priegelwerk, eigenlijk alleen weggelegd voor chromatografie-experts. De nieuwe chip daarentegen is kant-en-klaar en werkt als een black box; je kunt direct het sample injecteren, de rest gaat vanzelf. Ook doet de chip kwalitatief niet onder voor nano-LC.”

Agilent bracht in 2005 al verschillende andere soorten LC-chips op de markt. Heck benaderde daarop het bedrijf om samen een fosfochip te ontwikkelen, gebaseerd op zijn verrijkingsmethode. “We hebben toen voor Agilent een voorstel geschreven en hiermee een competitie binnen het bedrijf gewonnen. Ook ontvingen we tot tweemaal toe een Agilent Development Grant.” Rijk zal Heck echter niet worden van de chip.

“We zijn beloond met apparatuur.”

Bron: C2W Life Sciences 7, 4 april 2009

Onderwerpen