Onderzoekers van Brown en Yale laten deze week in Cancer Research zien dat wanneer je het eiwit Chitinase 3-like-1 (Ch3L1) onderdrukt, dit de verspreiding van twee typen kanker kan onderdrukken.

De Amerikanen ontdekten dat het eiwit sterk geïnduceerd blijkt te zijn bij individuen met longmetastasen. Om te kijken of het eiwit ook een actieve rol speelde bij de uitzaaiingen, blokkeerden de onderzoekers het eiwit in muizen. Het aantal longmetastasen bleek na deze blokkering significant lager te zijn dan bij de controlegroep.

Het eiwit, dat een rol speelt in het immuunsysteem, blijkt onderdeel van een signaaltransductiepad. Zo keek het team ook naar knockout-muizen die het eiwit semaphorin 7a misten. Dit eiwit blijkt Ch3L1 te activeren. Ook deze muizen hadden minder metastasen in hun longen. Ook muizen zonder de Plexin C1-receptor, blijken minder uitzaaiingen te hebben. Plexin C1 is de receptor voor Ch3L1.

Dat onderzoekers nu weten dat Ch3L1 betrokken is bij de verspreiding, betekent niet dat ze weten hoe het eiwit de uitzaaiing induceert. Hoofdonderzoeker Jack Elias stelt zelfs: ‘We weten nu welke moleculen betrokken zijn, maar waar ze zijn en welke op een tumor zitten of in de buurt van kankerweefsel weten we niet.’

Op hele lange termijn hoopt Elias dat dit wellicht de opmaat zou kunnen zijn voor een middel dat uitzaaiingen tegen zou kunnen gaan.


Bron: Cancer Research