Hoe zorgen we ervoor dat het niveau van het onderwijs in alle Europese universiteiten en hogescholen gelijk is? Wat moeten docenten doen met technologische ontwikkelingen die het onderwijssysteem lijken te ontwrichten? Hoe kunnen we onze studenten voorbereiden op de banen van de toekomst? Dit zijn enkele van de vragen die het European Chemistry Thematic Network (ECTN) tijdens zijn jaarlijkse bijeenkomst in april wil beantwoorden.

Read in English

Een van de belangrijkste doelstellingen van de jaarlijkse ECTN-bijeenkomst is onderzoekers bewust te maken van de uitdagingen in het hoger onderwijs. Volgens Stefania Grecea, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de permanente commissie Quality Standards in Teaching ECTN en een van de organisatoren van de ECTN annual meeting, zijn bijeenkomsten waarin docenten nadenken over hoe zij de huidige technologie kunnen gebruiken in het onderwijs noodzakelijk. ‘Een ander belangrijk doel is het creëren van een netwerk van docenten die elkaar kunnen helpen en inspireren.’

Stefania Grecea

Stefania Grecea

Beeld: L. Dingemans

Basiskwalificatie

‘Wij denken dat het voor de interactie tussen Europese universiteiten goed zou zijn om een kader te hebben zoals de Basiskwalificatie Onderwijs om een gemeenschappelijke basis te creëren voor de professionele ontwikkeling van universitaire docenten scheikunde’, zegt Grecea. Ze hoopt dat mensen meer betrokken raken bij de communicatie met hun collega’s op docentenniveau. ‘Soms mis ik namelijk vakinhoudelijke bijeenkomsten waar we discussiëren over onderwijsmethoden die specifiek gericht zijn op de chemie, zoals wat scheikundedocenten moeten doen om de technologische ontwikkelingen bij te houden, of hoe ze de digitalisering van de laboratoriumomgeving moeten aanpakken.’

‘Een belangrijk doel is het creëren van een netwerk van docenten die elkaar kunnen helpen en inspireren’

Stefania Grecea

Er zijn veel wetenschappelijke bijeenkomsten, maar weinig voor het onderwijs. Idealiter zouden de deelnemers aan de ECTN-bijeenkomst de informatie meenemen naar hun eigen instellingen en delen met collega’s. 

Open netwerk

Voor het eerst staat de ECTN-bijeenkomst open voor iedereen, niet alleen voor leden van het netwerk. ‘Sinds een aantal jaren merken we dat steeds meer leden die sterk bij het netwerk betrokken waren, professioneel inactief zijn geworden’, zegt Grecea. ‘Het bleek erg moeilijk om deze mensen te vervangen, met als gevolg dat de groep kleiner werd.’

Grecea meent dat de tijd die de leden erin hebben gestoken niet door de universiteiten is erkend op de manier waarop dat zou zijn gebeurd als het om onderzoek was gegaan. ‘Daarom hebben we deze bijeenkomst en andere activiteiten opengesteld voor iedereen, in de hoop dat mensen de meerwaarde zien van een netwerk van scheikundedocenten en zich bij ons aansluiten. Voor mij is het belangrijkste om bewustzijn te creëren in het scheikundeonderwijs en een netwerk van scheikundedocenten te creëren. We creëren netwerken voor onderzoek en wetenschap, dus waarom niet ook voor het onderwijs?’

Steven Vreysen

Steven Vreysen

Stagemogelijkheden

Een van de vaste bezoekers is de Thomas More hogeschool. ‘Ons belangrijkste doel op deze bijeenkomsten is het leggen van contacten met andere universiteiten en zoeken naar stagemogelijkheden voor onze studenten’, zegt Steven Vreysen, programmamanager voor de bachelor scheikunde bij de hogeschool. ‘Vooral de ECTN-jaarvergadering is interessant omdat er veel universiteiten en hogescholen aanwezig zijn en het programma nuttige gesprekken over onderwijs en opleiding biedt.’

‘We zien dat onze Belgische studenten steeds internationaler gaan werken’

Steven Vreysen

Op de bijeenkomst hoopt Vreysen ook de resultaten van enkele onderwijsgerelateerde projecten te zien. ‘Zo gaat het DISTINCT-project, dat de digitalisering van het scheikundeonderwijs in Europa ondersteunt, een remote laboratory support toolkit ontwikkelen. We krijgen vaak de vraag of we afstandsonderwijs geven, en meestal moeten we ontkennend antwoorden omdat we veel praktisch labwerk doen. We zeggen natuurlijk veel liever dat we dat wel doen, dus ik ben benieuwd of deze remote toolkit ons daarbij kan helpen.’

Partners

Vreysen verwacht dat de ECTN-bijeenkomst een goede plek is om partners te vinden voor internationale projecten, zoals Erasmus+. ‘We zien dat onze Belgische studenten steeds internationaler gaan werken, en een van de manieren om ze daarop voor te bereiden is ze te laten deelnemen aan internationale projecten.’

Ook de gesprekken en workshops vinden Vreysen en zijn collega’s erg interessant. ‘Sinds kort kijken we naar virtual reality-technologie in het onderwijs. We hebben al een veiligheidstraining ontwikkeld in een 3D-omgeving, maar dat willen we uitbreiden, wellicht met laboratoriumwerk. Een van de workshops gaat over Virtual Education Community & Online Teaching Materials, dus ik hoop dat het gebruik van VR daar ook aan de orde komt.’

De ECTN annual meeting vindt plaats op 13-15 april 2023 op het Science Park Amsterdam. Meer informatie: ectn2023.org