India gaat de Nederlandse Milena-vergassingstechnologie gebruiken voor stroomopwekking uit soja-afval. ‘We verwachten dat we zo het snelst de markt halen.’

Ketel- en centralebouwer Thermax wil samen met ECN en gesubsidieerd door de Indiase overheid als proef een megawattvergassingscentrale testen. ‘Eind volgend jaar moet hij klaar zijn’, aldus ECN-groepsleider syngas Bram van der Drift. Hierna wil Thermax dertig commerciële megawattcentrales bouwen voor India’s grootste sojaproducent, die zijn afval wil benutten om energie te maken. India heeft een slecht elektriciteitsnet, terwijl de lokale behoefte aan stroom snel groeit. Met syngas een gasgenerator aandrijven is voor Thermax een interessante optie. ‘Vorige maand zijn we bij het bedrijf geweest en hebben we kunnen vaststellen dat het professioneel is. Ze lopen er bijvoorbeeld allemaal op werkschoenen in plaats van sandalen, wat je bij sommige andere bedrijven ziet.’

De zogeheten Milena-technologie kan afvalhout of sojaschroot omzetten in nuttige warmte, elektriciteit of gas. De techniek maakt gebruik van een apart reactorvat voor het stoken en het vergassen. ‘Hierdoor kun je meer rendement halen dan met één reactorvat’, vertelt ir. Christiaan van der Meijden van ECN, de geestelijk vader van Milena. ‘Want als je stookt in lucht, dan krijg je stikstof in het vat. In een hoogwaardig gas wil je dat niet hebben, omdat het de verbrandingswaarde per kuub beperkt. In het vat waarin we vergassen zit geen stikstof en wordt een hoogcalorisch gas gemaakt.’

De ECN-onderzoekers verhitten het vergassingsvat tot een temperatuur van 850 graden Celsius met een ‘douche’ van 900 graden Celsius heet zand. Bij deze temperatuur valt hout, rioolslib of ander bioafval uiteen in voornamelijk methaan, koolstofdioxide, houtskool en teer. De tien tot twintig procent niet-vergaste houtskool- en teerresten stromen met het zand mee naar het verbrandingsvat, waar ze als brandstof dienen om het vergassingsproces te onderhouden. Van der Meijden: ‘Onze gassen hebben wel 12 tot 15 MJ energie per kuub. Zo’n gas kun je gebruiken in een gasgenerator of zelfs opwerken tot aardgaskwaliteit.’

Bij het aanbieden van groen gas aan een gasnet als het Nederlandse liggen vooral de reinigingskosten relatief hoog. ‘Hierdoor wordt het produceren van groen gas pas op een schaal van honderd megawattcentrales rendabel. Ik zie dat voor 2030 dan ook niet gebeuren’, zegt Van der Drift. ‘Bij elektriciteitsopwekking maakt die schaalgrootte minder uit. Wel is daar het elektrisch rendement van de omzetting van het bioafval dertig procent, tegen zeventig procent bij de omzetting in aardgas. Maar momenteel worden de houtachtige resten van sojaplanten in India gewoon als afval verbrand.’

Onderwerpen