Supercirkel maakt radioactief afval geschikt voor opslag.

Een cyclisch positief geladen molecuul met acht lange staarten is in staat SO42- weg te vangen uit een waterige oplossing. Een hele prestatie, want sulfaat laat zich vanwege zijn lading en affiniteit voor water moeilijk uit een waterige oplossing verwijderen.

Deze vondst is een uitkomst voor overheden die hun kernafval in glazen containers willen opslaan. Het sulfaatanion zorgt namelijk voor corrosie, waardoor de container kan gaan lekken. Vóór opslag sulfaat verwijderen uit het afval zou dus handig zijn.

Amerikaanse wetenschappers hebben nu een chemisch visnet ontworpen: een cyclisch molecuul dat het sulfaat omhult en zo oplosbaar maakt in organische oplosmiddelen zoals tolueen.


Ze testten de stof, octamethyl-octaundecylcylopyrrol genaamd, door ‘m toe te voegen aan een waterige oplossing met radioactief gelabeld zoutzuur en een zure tolueen. Er bleek meer sulfaat in de tolueenlaag terecht te komen dan zonder het ringmolecuul. Nitraationen, ook vaak aanwezig in kernafval, laat de ring links liggen.

Aan het nieuwe molecuul moet nog wat gesleuteld, maximaal resultaat werd pas bereikt na 4 uur extraheren. Ook moet het nog worden uitgetest op echt radioactief afval.

Bron: Chemical & Engineering News/JACS

Onderwerpen