Het reeds bestaande geneesmiddel dapagliflozine, dat de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten omlaag brengt, blijkt ook een aantal zeer positieve effecten te hebben op chronische nierziekte – waaronder het verhogen van de levensverwachting, staat in een persbericht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Dapagliflozine is al bijna acht jaar op de Europese markt beschikbaar voor diabetespatiënten, omdat het zorgt voor een verlaging van de bloedsuikerspiegel. Maar klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink uit Groningen en zijn collega David Wheeler, hoogleraar niergeneeskunde aan University College London, lieten tijdens het onlinecongres van de European Society of Cardiology weten dat het diabetesmiddel het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname door hartfalen en sterfte bij patiënten met chronische nierziekte verlaagt met 44 %.

Het is voor het eerst in 25 jaar dat een geneesmiddel positieve effecten heeft op mensen met én zonder diabetes. ‘Niemand had dit kunnen bedenken’, zegt Lambers Heerspink. ‘Sinds het middel ramipril dat stamt uit 1996 is er geen medicijn gevonden dat zo breed bij nierziektes helpt. In onze onderzoeken hadden de mensen in de placebogroep zelfs méér bijwerkingen dan die in de datagroep.’

De Food & Drug Administration uit de VS wees het middel in 2011 af, maar is nu zeer enthousiast. Lambers Heerspink: ‘De FDA wil het middel via fast track review breder inzetbaar maken. Dus ik verwacht dat we binnenkort snel met de FDA om de tafel zitten.’

Dat het om een al bestaand middel gaat, is zeer positief nieuws voor patiënten met chronische nierziekte. Dat betekent namelijk dat het middel niet meer door klinische tests hoeft, maar op basis van het onderzoek van Lambers Heerspink en Wheeler vrij snel geïmplementeerd kan worden in de praktijk.