Vanochtend bracht de Volkskrant het nieuws dat de fabriek van Chemours in Dordrecht een te hoge concentratie GenX uitstoot, een stof die onder toxicologen te boek staat als uiterst schadelijk.

En dat terwijl GenX een veilig alternatief zou moeten bieden voor perfluoroctaanzuur (PFOA), een veelgebruikte stof die vooral bekend is van de teflon antiaanbaklaag én kankerverwekkend. Het Amerikaanse federale milieuagentschap (EPA) probeerde PFOA begin deze eeuw al op de rode lijst te krijgen, maar dat mislukte. Sinds 2006 werkte het EPA met de zes grootste gebruikers, waaronder het Amerikaanse Chemours (toen nog Dupont), van de stof aan de uitfasering van PFOA, die sinds vorig jaar van kracht zou moeten zijn – officiële resultaten hierover ontbreken vooralsnog.

En nu ligt zijn ‘veilige’ alternatief alweer onder vuur (GenX = CF3CF2CF2OCF(CF3)COOH.NH3). Chemours ontkent dat GenX schadelijk zou zijn voor werknemers en omwonenden, maar het RIVM en de door de Volkskrant geïnterviewde toxicologen oordelen anders. Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht: ‘Het sterkste bewijs dat GenX en PFOA identiek zijn, is dat in de diertesten bij dezelfde concentraties dezelfde gezondheidseffecten optraden, waaronder kankergezwellen. Toxicologisch zijn de stoffen dan vergelijkbaar, waardoor Chemours onmogelijk kan claimen dat het met GenX een goed alternatief heeft gevonden.’

Het RIVM concludeert uit eigen onderzoek dat het aannemelijk is dat GenX giftig is voor mensen. De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) liet in april nog weten dat de stof minder toxisch is dan PFOA en zich niet ophoopt in het lichaam. Over dat laatste acht het RIVM het te vroeg om een oordeel te kunnen vellen.

Overigens bracht het Amerikaanse The Intercept in maart al een uitgebreid artikel over de vermoedelijk schadelijke impact van GenX. Dit verhaal is mede geschreven op basis van een onderzoek uit 2015 dat gefinancierd werd door Dupont zelf. Daarin worden de vindingen van diverse tumoren in ratten als niet relevant voor mensen beschouwd. Maar, noteert de journalist van The Intercept, datzelfde zeiden ze toentertijd ook over PFOA.

De Provincie Zuid-Holland is niet van plan om actie te ondernemen zolang GenX niet in de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen is opgenomen – wat overigens sinds 2013 wel het geval is voor PFOA. Na recente onrust over PFOA en het oplosmiddel dimethylacetamide is dit voor de derde keer in korte tijd dat het Dordtse Chemours onder vuur ligt.

Bron: de Volkskrant

Laatste update: 20/7/2016 11.27 (i.v.m. artikel in The Intercept)