Om iets voor elf uur in de avond van 3 juni vond er een explosie plaats in een reactor op het Shell-terrein in Moerdijk. Er zou sprake zijn geweest van een vuurbal van enkele kilometers hoog. De brandweer sprak van een zeer grote brand waarbij olie en ethylbenzeen verbrandden. De explosie vond plaats in een installatie waar het bedrijf laatstgenoemde stof en propeenoxiden produceert als grondstof voor kunststoffen.

Vanochtend gaf de brandweer sein meester op het terrein dat in de buurt ligt van de locatie waar in 2011 brand uitbrak bij Chemie Pack. Op het terrein van Shell werken zo’n 800 werknemers en 500 aannemers. Na de explosie zijn er twee lichtgewonden opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens Shell zijn er geen schadelijke concentraties van de stoffen in de lucht gemeten.

De getroffen reactor was tijdens het incident buiten gebruik in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het is nog niet bekend of de explosie en brand een verband hebben met die werkzaamheden.

Bron: Shell/Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Onderwerpen