Drie studenten willen de biotechnologie bereikbaar maken voor scholieren.

Bachelorstudenten Freek Dekker, Tori Fourie en Renze Krol werken onder de naam BioGrunn aan een project om biotechnologie in de schoolklas te krijgen. Dekker: ‘Het startte een paar maanden geleden toen Marc van der Maarel, hoogleraar aquatische biotechnologie en bioproducttechnologie in Groningen, middelbare scholieren wilde laten kennismaken met biotechnologie. Hij zocht studenten die hem bij dat project wilden helpen.’ Fourie vult aan: ‘Van der Maarel raakte geïnspireerd door een soortgelijk project in Groot-Brittannië. Het doel is echt om biotech leuker te maken voor scholieren en biotechnologie al tijdens de schooltijd te introduceren.’

 

‘Wij willen kant-en-klare modules leveren’

De studenten gingen aan de slag en inventariseerden de behoeftes van scholen. Fourie: ‘Een universiteit kan talloze pipetten of materiaal in een bulkorder bestellen. Een school heeft er vaak maar een nodig en dat kan bij sommige bestellingen lastig zijn. Wij kunnen nu een samengesteld
pakket voor de scholen maken.’

Krol legt uit: ‘Biotechnologie is tegenwoordig een hot topic. Het past perfect in het curriculum van middelbare scholen. Nu is het nog zo dat docenten zelf een practicum moeten bedenken, maar vaak hebben ze geen tijd of geen zin om dat te doen. Wanneer je modules wilt inkopen, moet je als docent uitwijken naar het buitenland, en dat vormt een drempel, zowel door de moeite die je erin moet steken als de kosten die ermee gepaard gaan. Om die reden willen wij kant-en-klare modules leveren, met een duidelijke handleiding hoe je ze moet gebruiken en wat je ermee kunt doen.’Om dat voor elkaar te krijgen, ontwikkelden de studenten verschillende modules die scholieren straks in de klas kunnen uitvoeren. Dekker: ‘We werken momenteel aan een bellenteller. Je kunt daarbij bijvoorbeeld het gas dat ontstaat bij een vergisting of fermentatie perfect meten.’ Fourie vult aan: ‘Ook hebben we een mini-PCR met elektroforese. Die kun je verbinden met een computer of gegevens naar een app laten sturen. Je hebt alleen een monster nodig. Het apparaat voert alles voor je uit.’Krol: ‘Een andere module gaat over 3D-prints. We fabriceren allerlei geprinte objecten, zoals een model van een euka­ryote cel waarin je alle organellen duidelijk kunt herkennen.’

 

Vrijwillig

De studenten doen het op vrijwillige basis, ze krijgen er geen studiepunten voor en ook geen geld. Tourie: ‘Het is een ontzettend relevant project dat past bij onze opleiding industrial engineering & management. Het is dus heel leuk om het geleerde ook toe te passen in de praktijk. Daar komt vervolgens bij dat dit een start-up is en je echt aan alles moet denken. Het plaatje moet financieel kloppen en je moet alles nog regelen.’
Krol: ‘We werken maximaal een jaar aan het project. Het idee is dat andere studenten het daarna oppakken.’ Fourie besluit: ‘En dat docenten ook het nut ervan inzien en echt biotechnologiepracticumproeven gaan aanbieden in de klas.’