Hoeveel broeikasgassen koeien en andere herkauwers produceren is simpel te bepalen door de concentratie van een bepaalde vetzuur in hun uitwerpselen te meten, zo melden onderzoekers van University of Bristol en Teagasc Animal and Grassland Centre in Ierland.

Dat veeteelt behoorlijk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, met name methaan (CH4), is bekend. Hoeveel de herkauwers precies produceren was tot nu toe moeilijk te bepalen, aldus hoofdonderzoeker Fiona Gill. De CH4-productie wordt nu gemeten met behulp van de zwafelhexafluoride(SF6)-traceertechniek of een speciale ventilatie/meetkamer. Beide manieren zijn onhandig en niet nauwkeurig.

 

Uit eerder onderzoek blijkt dat feces van herkauwers zoals kamelen, giraffen, schapen, lama’s en koeien, de glycerol-etherlipide archaeol bevatten. Het vermoeden rees toen dat deze lipide afkomstig is van de in de pens levende, methaanproducerende archaea-bacterien.

Deze micro-organismen breken cellulose uit gras af. Hierbij ontstaat CH4.

 

In de studie, gepubliceerd in Animal Feed Science and Technology, werden 12 koeien in twee groepen verdeeld: kudde 1 kreeg een grasdieet en kudde 2 kreeg voornamelijk granen. Bekend is dat het grasdieet tot meer CH4-productie leidt. Naast bepaling van de archaeolconcentraties met massaspectrometrie werd de hoeveelheid CH4 met behulp van de bestaande SF6-techniek gemeten.

 

Het resultaat: de gras etende koeien produceerden meer CH4 dan de graan etende grazers, respectievelijk 341 g/d en 174 g/d. Dit correleerde met de concentratie archaeol in hun ontlasting, respectievelijk 30,6 mg/kg en 5,1 mg/kg.

 

CH4 is een belangrijk broeikasgas dat ruim 20 keer sterker is dan CO2. Beide broeikasgassen helpen bij de opwarming van de aarde. Herkauwers dragen ongeveer 15 procent bij aan de totale CH4-uitstoot. Het nauwkeurig en eenvoudig kunnen bepalen van hun methaanproductie is daarom belangrijk. Zo kan er in de toekomst onderzoek gedaan worden naar manieren om die productie te verlagen.

 

Bron: AFST

 

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken

Onderwerpen