Dat het gebruik van antibiotica gepaard met resistentie voor diezelfde antibiotica zal niemand bestrijden. Onderzoekers laten echter deze week in Microbial Ecology zien dat de aanwezigheid van zware metalen echter ook de resistentie kan laten toenemen.

Een onderzoeksteam van de universiteit van Georgia nam monsters in verschillende riviertjes uit een - sinds de jaren 50 voor het publiek - afgesloten gebied. In het afgesloten gebied produceerde men kernwapens en door die productie stegen vooral de concentraties cadmium en lood in het gebied.

Niet alle stroompjes hadden te maken met de verontreiniging waardoor de onderzoekers het effect van de zware metalen goed konden vergelijken. Doordat het gebied al die tijd was afgesloten, konden andere resistentiebevorerende factoren, zoals urbanisatie of landbouw, worden uitgesloten. Van de monsters uit riviertjes met verhoogde metaalconcentraties vertoonde 95 % van de monsters voor tien van de 23 meest gebruikte antibiotica resistentie. In de riviertjes in het gebied zonder verhoogde concentraties zware metalen troffen de onderzoekers niet zo’n hoge resistentiegraad aan.

De verklaring dat zware metalen leiden tot resistentie zou volgens de onderzoekers meteen veel uitleg kunnen geven voor de aanwezigheid van resistentie in veel andere dunbevolkte gebieden.

Bron: Microbial Ecology