Schone manier om methaan te herwinnen

De route waarlangs bacteriën ruwe olie omzetten in methaan is nu bekend. Onderzoekers van de University of Calgary en van de University of Newcastle melden dit in Nature en voorspellen een schonere toekomst voor de omzetting van aardolie.

De bacteriën doen de omzetting uit zichzelf in de natuur en in het lab bleek dit exact reproduceerbaar. Via CO2 en waterstof maken ze methaan van de lange koolstofketens uit ruwe olie. Het zijn anaërobe bacteriën die levensvatbaar zijn tot 2 km diepte en 80 graden Celsius. Het alternatief, om via azijnzuur methaan te maken, lieten de bacteriën links liggen.

Het methaan dat de bacteriën uitstoten levert per energie-eenheid veel minder CO2 op dan bitumen, het zwaarste bestanddeel uit aardolie, dat anders overblijft bij de winning van diesel en benzine.

De bacteriën eten de olie en daarvan is er genoeg. Om het proces te versnellen willen de onderzoekers ‘kunstmest’ toevoegen met fosfor. De CO2 die vrijkomt, is weer te gebruiken als brandstof. Hierdoor is het geheel een schoner proces dan de huidige manier om bitumen uit de aarde te krijgen met behulp van stoominjecties.

Bron: BBC news

Onderwerpen