Nieuwe inzichten in strijd tegen obesitas

De manier waarop fruit en groente het risico op symptomen zoals overgewicht en een verhoogde bloeddruk verlagen is voor een deel opgehelderd. Aan de National Chung Hsing University in Taiwan werd hier onderzoek naar gedaan.

Antioxidanten komen in de vorm van flavonoïden en fenolzuren veel in groente, fruit, noten, koffie, thee en wijn voor. Bij elkaar 21 antioxidanten zijn getest. Vetcellen (adypocyten) werden eraan blootgesteld. Ze bleken verlaagde niveaus te hebben van een enzym dat triglyceriden vormt en van triglyceriden zelf. Het gaat om het enzym glycerol-3-fosfaat dehydrogenase. De antioxidanten rutine en cumaarzuur sorteerden het meeste effect.

Van triglyceriden wordt gezegd dat ze het risico op hart en vaatziekten verhogen als ze in verhoogde concentraties aanwezig zijn, bijvoorbeeld via obesitas.

Bron: National Chung Hsing University

Onderwerpen