De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) slaan de handen ineen met DSM, Shell, Genentech (VS) en het Nederlands Forensisch Instituut om de analytische wetenschap tot een hoger niveau te brengen, aldus het persbericht van de UvA.

Het consortium, dat PARADISE is gedoopt (Propelling Analysts by Removing Analytical-, Data-, Instrument-, and Sample-related Encumbrances), gaat zich richten op geautomatiseerde methodes voor multidimensionale karakterisering van ingewikkelde natuurlijke en synthetische stoffen. Hoofdonderzoekers zijn Arian van Asten, Ron Peters, Peter Schoenmakers en Bob Pirok van de UvA en Govert Somsen van de VU.

Een van de projecten gaat over de verbetering van tweedimensionale gas- of vloeistofchromatografie (zie afbeelding). Door bepaalde modules te ontwikkelen zodat je verschillende scheidingsmethoden achter elkaar kunt gebruiken, kun je stoffen bijvoorbeeld eerst op basis van lading (horizontale as) en daarna op basis van hydrofobiciteit (verticale as) scheiden. Daarnaast willen ze ook tools ontwerpen met behulp van kunstmatige intelligente voor geautomatiseerde data-analyse en –optimalisatie.

Het PARADISE-project zal vier jaar beslaan en er zullen drie PhD-studenten en een postdoc aan werken met een budget van € 1,3 miljoen, waarvan zo’n € 900.000 van de NWO vandaan komt. Het project beslaat vier velden: complexe polymeren, (nitrocellulose) explosieven, energiedragers en afleversystemen voor medicijnen.

Pirok et al. Anal. Chem. 91(4), 2019, 3062-3069