In oktober vierde de KNCV haar 23ste lustrum tijdens de Avond van de Chemie. Er waren uitstekende lezingen van Bert Meijer, Nathalie Katsonis en Albert Heck. Ik verwelkomde vier nieuwe Ereleden en twee nieuwe Leden van Verdienste en Eric Meij, voorzitter van de Chemische Kring Zwolle, ging met de titel ‘De Slimste Scheikundige van Nederland’ naar huis.

Bovendien reikte de KNCV dit jaar voor het eerst een publieksprijs uit, waarbij de leden hun stem mochten uitbrengen. Dit gebeurde in groten getale, voor mij een signaal dat leden die vorm van betrokkenheid bij de vereniging waarderen.

Dat steeds meer KNCV-leden behoefte hebben aan een onderhoudende avond met inhoud blijkt wel uit het feit dat de avond dit jaar voor het eerst helemaal uitverkocht was. Er was zelfs een wachtlijst en we hebben een livestream opgezet, zodat mensen zonder kaartje toch een beetje de sfeer konden meebeleven.

Een groot deel van het publiek bestond uit jonge chemici. Alle generaties waren vertegenwoordigd, maar bijna de helft van het publiek was jonger dan 35 jaar. Dat is een goede trend, want het toont dat het verenigingsgevoel nog steeds leeft, ook bij jonge chemici. Om die trend vol te houden, moeten wij als vereniging wél met onze tijd blijven meegaan. Soms komt de katalysator uit onverwachte hoek. Dit keer in de persoon van cabaretier Pieter Derks, die een gastoptreden verzorgde. Het was geweldig, zeker toen de zaal ging meezingen op een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd verenigingslied. Wat een sfeer!

Derks had zich goed in de KNCV verdiept en was daarbij op een relikwie uit het verleden gestuit. Een slogan uit de vorige eeuw: ‘Mensen, Meningen, Moleculen.’ ‘Maar’, zo hield hij de zaal voor, ‘jullie houden helemaal niet van mensen, laat staan van meningen. Moleculen, daar houden jullie van! En van feiten!’

Ik ben het niet helemaal met hem eens, maar de boodschap kwam over, dit is iets om te veranderen. Zelf gaf hij alvast een voorzetje: ‘Chemici denken in oplossingen.’ Dat sluit goed aan bij het pragmatisme van chemici. Of wat te denken van: ‘De KNCV maakt chemie en chemici zichtbaar’? Wellicht heb jij nog een veel betere slogan? Laat het ons weten via kncv@kncv.nl. Maar naast vernieuwing houden we ook van tradities, die we niet veranderen. Zo zal Pascal Jonkheijm in december de KNCV Gouden Medaille ontvangen tijdens CHAINS. Ik kijk ernaar uit.

Floris Rutjes, voorzitter KNCV