Na twee jaar online, was NBC-22 eindelijk weer (a)live, met levendige discussies en inspirerende wetenschappelijke presentaties. Maria Barbosa blikt terug.

NBC-22 was een reünie van oud-collega’s, een netwerkplatform voor nieuwe samenwerkingen en voor jonge studenten en professionals die net lid zijn geworden van de Nederlandse Biotechnologie Vereniging (NBV). In totaal kwamen 219 deelnemers, 44% uit de industrie en 56% uit de academische wereld, bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken, te beluisteren en te presenteren.

De hele dag werd met succes getoond hoe biotechnologie een rol speelt in een (bio)diverse, duurzame en gelijkwaardige samenleving. In verschillende uitstekende presentaties kwamen de grote uitdagingen van onze samenleving aan de orde: gezondheid, duurzame technologieën en het voeden van de wereld.

‘Probeer je niet aan te passen, maar durf out-of-the-box te denken’

Freya Burton (LanzaTech) hield een inspirerend verhaal over hoe de Carbon-Keeling Curve gebogen kan worden. We hebben al genoeg koolstof boven de grond die hergebruikt kan worden via biotechnologie. Freya citeerde Buckminster Fuller: ‘Je verandert nooit dingen door de bestaande realiteit te bestrijden. Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt’. Kortom, we moeten out-of-the box denken, want het onvoorstelbare van vandaag is de conventionele wijsheid van morgen. Mark van Loosdrecht (TU Delft) gaf een duidelijke visie op de terugwinning en valorisatie van ‘resources’ bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. En hij stelde: ‘Studenten denken meer out-of-the box dan docenten.’ Tot slot toonde Maria Fátima Lucas (ZYMVOL Biomodeling) hoe snel in silico-biotechnologie is geëvolueerd en hoe het de ontdekking en evolutie van enzymen kan versnellen. Ze riep jonge biotechnologen op om minstens één keer in hun carrière te programmeren, omdat dit de garantie is dat ze het vaker gaan gebruiken.

Dan was er nog de installatie van Feike Sijbesma als erelid van de NBV. In het begeleidende filmpje vertelde hij over zijn relatie met de NBV sinds 1986 en hoe hij de maatschappelijke en business aspecten een plaats binnen de vereniging heeft gegeven. Tijdens Feike’s carrière, als CEO van DSM, als voorzitter van EuropaBIO, als lid van de regeringsgezant om de COVID-19-pandemie te bestrijden, heeft hij laten zien hoe biotechnologie kan bijdragen aan een duurzamere en gelijkere wereld.

Het was een onvergetelijke en levendige dag. Toen ik ’s avonds terug naar Wageningen reisde, liep ik de dag in mijn hoofd nog eens door en twee gedachten vielen op. Gedurende de dag werden jonge wetenschappers uitgedaagd om niet te proberen zich aan te passen, maar in plaats daarvan op te vallen en out-of-the box te denken. Ik geloof dat het noodzakelijk is om dit te benadrukken in onze moderne samenleving waar standaardisatie en administratie het overnemen van diversiteit en creativiteit. En mijn tweede gedachte was dat sommige dingen (a)live moeten blijven, waaronder de NBC!

Maria J. Barbosa is hoogleraar microalgal biotechnology, WUR, en voorzitter van de NBV

Onderwerpen