Richard van Kranenburg reflecteert op de samenleving in de coronacrisis, vaccinaties en coronatests.

Het is eind april als ik dit stukje schrijf. Als ik bekijk hoe dramatisch onze samenleving is veranderd de afgelopen twee maanden, is het nog lastig inschatten wat de situatie is op het moment dat deze editie op de mat valt. Alles draait nu om de vraag hoe om te gaan met COVID-19. Nederland werkt thuis, terwijl een klein deel werkzaam in essentiële beroepen overuren draait. Omdat flattening the curve in opzet geslaagd lijkt en de IC-capaciteit toereikend is gebleken, kijkt Nederland hoopvol uit naar versoepeling van de maatregelen. Na de intelligent lockdown, moet de intelligent unlock volgen. De 1,5-meter-samenleving lijkt me niet iets dat heel lang vol te houden is.

In de tussentijd zijn alle ogen gericht op de wetenschappers die verspreid over de wereld massaal op zoek zijn naar een vaccin of medicijn tegen het virus. Hanneke Schuitemaker van Janssen Vaccins in Leiden staat in de spotlight met een kandidaat-vaccin dat het bedrijf begin 2021 op kleine schaal beschikbaar hoopt te hebben. Ook het Europees Geneesmiddelen Agentschap zegt dat een vaccin nog wel een jaar gaat duren. Feike Sijbesma is door de regering aangesteld als speciale coronagezant en heeft als taak om de testcapaciteit binnen Nederland op orde te brengen. De testcapaciteit verhogen lijkt een belangrijke schakel te gaan worden om de periode te overbruggen tot er een vaccin voorhanden is.

Dat de situatie niet snel terug naar normaal gaat komen, lijkt evident. De vraag is of dat überhaupt nog mogelijk of zelfs wenselijk is. Dit zou het moment kunnen zijn van de grote ommekeer. Grote groepen mensen raken gewend aan thuiswerken, vergaderen via onlineplatforms of online studeren. Bedrijven hebben miljardensteun nodig om overeind te blijven en de roep om voorwaarden te stellen aan die steun wordt steeds groter. Het lijkt nu stil rondom de klimaatambities van de EU; gaat Frans Timmermans dit momentum aangrijpen om de Green Deal met de circulaire economie en de Farm to Fork-strategie uit te rollen? We gaan het zien.

Voor de NBV zijn de consequenties dat het NBC en het ECB die eind juni in Maastricht zouden worden gehouden inmiddels zijn doorgeschoven naar mei 2021. We gaan voor het einde van dit jaar nog wel een NBC-20 in webinar-format organiseren. Hopelijk tot ziens!

Richard van Kranenburg, voorzitter NBV