KVCV’er Alain Molinard reflecteert op de veranderende arbeidsmarkt voor chemici.

Al 100 jaar produceren we de basisstof ammoniak op industriële schaal. En nog steeds via hetzelfde exotherme proces: aardgas en lucht erin, ammoniak en CO2 eruit. Welke chemicus krijgt het daar nu nog warm van? Maar de wereld verandert en dit veroorzaakt een radicale transitie in de chemische industrie. Zo moeten we eindige fossiele grondstoffen sparen, CO2-emissie tot nul herleiden, het energieverbruik volledig vergroenen, etc.

De afgelopen 150 jaar heeft de chemische industrie een transitie als deze niet meegemaakt. Als wetenschapper duik je dus in een totaal nieuwe wereld. Maar ben je hiervoor wel voldoende opgeleid? En beschik je over de competenties om al die nieuwigheden te lanceren en tot een goed einde te brengen? Met andere woorden: heb jij nog wel loopbaankansen in deze chemische industrie in transitie?

Uiteraard, meer dan ooit zelfs. Elke firma die meewerkt aan een duurzamere toekomst, ondersteunt haar medewerkers ten volle om mee te gaan in het verhaal van deze transitie. Veelal gebeurt dat in de vorm van bedrijfsinterne opleidingen, maar ook door het herdefiniëren van de nodige ‘competenties van de toekomst’. Deze nieuwe competenties zijn minder revolutionair dan de (groene) energietransitie zelf. We werven wel eens nieuwe vakspecialisten aan, zoals statistici en data-analisten, maar er is zeker geen grote verschuiving op het vlak van de profielen. Scheikundigen, met de juiste talenten, komen zeker nog aan de bak. Zo is je vermogen tot interdisciplinaire samenwerking, het spreken van elkaars taal en het omgaan met diversiteit van belang. Chemici en ingenieurs werken meer dan ooit samen met wiskundigen, data-analisten, sterkstroom ingenieurs, logistieke experts, elektrotechnici, en zo verder.

Ook je talent om creatief en innovatief met nieuwe probleemstellingen om te gaan wint aan belang. Niemand heeft tot hiertoe immers een steamcracker op groene stroom laten werken. Of waterstof gemaakt via elektrische pyrolyse. It’s up to you! Voor het eerst gaan we massaal CO2 capteren, transporteren en opslaan, ofwel carbon capture & storage. We brengen kunststoffen in een circulaire loop om ze opnieuw in te zetten als uitgangsstof en zo ‘virgin’ grondstoffen te sparen. Jouw competenties: veranderingsgezindheid, ondernemerschap, zaken holistisch en daadkrachtig aanpakken. Je talenten en persoonlijke competenties blijven dus even waardevol als je technische en chemische kennis en vaardigheden. Chemie is meer dan ook ‘hot’ én dus superboeiend. Om te blijven innoveren hebben we in de toekomst dan ook heel wat breeddenkende en ondernemende scheikundige vakmensen nodig.

Alain Molinard is Hoofd L&D / Site Change Management bij BASF Antwerpen