De bulkchemie doet niet onder voor de fijnchemie als het gaat om innovatie, zo becijferde Independent Project Analysis (IPA). En samen steken die twee met kop en schouders uit boven de olieraffinaderijen en de farmacie. ‘Innovatie is onontbeerlijk om te overleven in de bulkchemie’, stelt Andras Morton van IPA in het artikel ‘Bulkinnovatie’ in deze editie.

Weg dus met het beeld van de procesindustrie als log productieapparaat. Maar wat drijft die vernieuwing? De publieke opinie hoort in deze context graag het woord duurzaamheid vallen, maar onder aan de streep gaat het doorgaans toch om geld. ‘Ik merk zelden dat energiebesparing dé drive is voor vernieuwing, het is eerder kosten­besparing’, zegt Hans Keuken van het Process Design Center (PDC).

Maar kostenbesparing enkel zien als economisch rekensommetje is te kort door de bocht. Efficiëntere systemen ontwikkelen helpt immers ook het milieu te ontlasten. ‘Energie-inefficiënte processen in een energie-intensieve sector, die gooi je dicht óf je doet er wat aan’, zegt Keuken in het interview in deze editie. PDC helpt bedrijven om de mogelijkheden door te rekenen.

Een logische klant die Keuken steeds vaker weet te vinden, is de biobased-industrie. Als veelbelovende ‘nieuwe’ bedrijfstak is biobased onlosmakelijk verbonden met nieuwe processen. Om de markt daadwerkelijk te bereiken, heb je in het geval van algen wel een lange adem nodig. René Wijffels van het AlgaePARC ziet daar de hooggespannen verwachtingen omslaan in ongeduld. Onterecht wat hem betreft: ‘We zijn echt verder dan vijf jaar geleden.’ (Zie artikel ‘Ongeduld rond algen groeit’)

Wie had toen gedacht dat verwerkers van onder meer gft-afval weleens belangrijke grondstofleveranciers van de chemie zouden kunnen worden? (Zie artikel ‘Furanen uit gft-afval’ over het Waste2Aromatics-project.) Chemiereus Sabic kiest voor een verkleinde versie van ‘zichzelf’ in de vorm van een pilotplant waarmee het zijn (nieuwe) klanten even van een tonnetje polypropeen kan voorzien (zie artikel ‘Even een tonnetje polypropeen’).

Het getuigt van creativiteit, die de procesindustrie in de toekomst nog harder nodig zal hebben. ‘Biobased gaan’ is natuurlijk een mooie groene kans, maar daarmee loopt de industrie, terecht, ook vooruit op de schaarste- en klimaatproblematiek. Overheden zullen nog lang weifelen voordat ze duurzaamheid voorop durven stellen in hun wet- en regelgeving. Laat de procestech daar niet op wachten.

Puck Moll, eindredacteur C2W

PS Volgend jaar steken we C2W in een nieuw jasje: meer achtergrond en interviews in het tijdschrift, meer nieuws op www.c2w.nl. C2W wordt daarnaast een maandblad en zal bijna verdubbelen in omvang! De eerste, vernieuwde editie verschijnt op 26 januari.

De redactie van C2W wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2018!