Beeld profielkeuzecheck

De komende weken is een spannende tijd voor veel leerlingen: de profielkeuze staat voor de deur! Domein Applied Science (DAS) en C3 geven havo- en vwo-leerlingen een steuntje in de rug met een online profielkeuzecheck. Centraal staat de vraag ‘Past een natuurprofiel bij mij?’. Met dit nieuwe onderdeel op exactwatjezoekt.nl hopen ze meer scholieren het vertrouwen te geven om exact te kiezen.

Prikkelend advies

De profielkeuzecheck is bedoeld voor derdejaars havo- en vwo-leerlingen. Het wel of niet ‘liken’ van stellingen levert een advies op dat de leerlingen prikkelt om na te denken over profielen en hun interesses. De bedoeling is om met deze online check volgend jaar ook de tweedejaars vmbo-leerlingen te helpen bij hun profielkeuze.

Natuurprofielen

De twee profielen op havo en vwo die zijn gericht op een exacte vervolgstudie worden ook wel natuurprofielen of N-profielen genoemd. Het profiel Natuur en Gezondheid is gerelateerd aan belangrijke onderwerpen als gezondheid, chemie, milieu en natuur. Vervolgstudies die hierbij passen zijn bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen, Scheikunde of Voedingsmiddelentechnologie. Binnen het profiel Natuur en Techniek spelen wiskunde en natuurkunde een grote rol en zijn Bouwkunde, Elektrotechniek en Technische Natuurkunde voorbeelden van passende vervolgopleidingen.

Invloed ouders

Uit onderzoek van Jet-Net in 2023 blijkt dat veel leerlingen nog geen goed beeld hebben wat ze kunnen met een natuurprofiel. Ze denken bijvoorbeeld dat ze hiermee later niet zoveel kunnen bijdragen aan de maatschappij terwijl ze aangeven dat wel heel belangrijk te vinden. Ouders hebben de meeste invloed op de profielkeuze van jongeren, meer nog dan vrienden of school. De ouders die weinig affiniteit hebben met bètatechnische beroepen stimuleren hun kinderen vaak niet om een natuurprofiel te kiezen. Scholieren kunnen twijfelen over een natuurprofiel omdat ze de vakken lastig vinden of de uitleg van de docent niet begrijpen. Ze laten hun keuze dan afhangen van de vraag of hun ouders zelf ondersteuning kunnen bieden of bijles kunnen betalen.

Exactwatjezoekt.nl

Het scholierenplatform exactwatjezoekt.nl van C3 wil alle jongeren in aanraking brengen met de wereld van wetenschap en technologie en ze helpen bij hun bètavakken. Dat moet de scholieren niet alleen meer zelfvertrouwen, identificatie en kennis opleveren maar bovenal een ruimere blik om slimme keuzes voor de toekomst te maken. De nieuwe profielkeuzecheck draagt hieraan bij en kan scholieren helpen het gesprek met hun ouders aan te gaan.