Een Europees consortium onder leiding van de Universiteit Antwerpen onderzoekt of het mogelijk is om verwering van silicaatgesteente – een natuurlijk proces dat CO2 uit de atmosfeer verwijdert – in een reactor versneld uit te voeren.  

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zal het nodig zijn om het CO2 gehalte in de atmosfeer te reduceren. Eén van de technologieën die de industrie gebruikt om CO2 af te vangen is silicaatverwering. Silicaathoudende gesteentes reageren met CO2 en water tot bicarbonaat, waardoor het CO2 wordt gefixeerd. In een natuurlijke omgeving helpen bacteriën, wormen en andere organismen om dit proces op gang te brengen. Maar het proces in de natuur is traag. De industrie voert de verweringsreacties in CO2-afvangprocessen onder hoge druk en bij hoge temperatuur uit. En dat kost dan weer veel energie.

Synergieën 

In het project BAM! (Super-Bio-Accelerated Mineral weathering) onderzoekt de Universiteit Antwerpen samen met collega’s van de universiteiten van Wageningen, Uppsala en Hamburg en onderzoekscentrum imec of het mogelijk is om natuurlijke verwering versneld te laten verlopen in een reactor. Maar wat zijn de ideale omstandigheden die tot de grootste CO2-opname leiden? De onderzoekers doen een veelvoud aan experimenten op kleine schaal om synergieën tussen de verschillende biota te vinden en een geoptimaliseerde reactor te kunnen ontwerpen.  

Tien tot de elfde macht 

Het aantal mogelijke combinaties loopt op tot een ordegrootte van tien tot de elfde macht. Het zou een onmogelijke opgave zijn om alle verschillende combinaties en omstandigheden op een klassieke manier te onderzoeken. Dankzij de kennis van Artificial Intelligence en Machine Learning van imec kunnen de onderzoekers veel sneller ontdekken welke combinaties veelbelovend zijn en een richting aan het onderzoek geven. Het BAM! Project kan rekenen op een EU-bijdrage van bijna €3,5 miljoen vanuit het Horizon 2020 kaderprogramma. Het project loopt nog tot 2025. 

Lees meer hierover in het maartnummer van C2W | Mens & Molecule