Nieuwe katalysator werkt aan twee kanten

Aan de University of Illinois is een nieuwe manier van hydrogeneren ontdekt. In JACS beschrijven Heiden en Rauchfuss hun onderzoek naar metaalhydrides als katalysator voor de reductie van zuurstof.

Zo’n reductie is een van de twee essentiële stappen bij de vorming van water, uit zuurstof en waterstof, waarbij energie vrijkomt in de vorm van elektriciteit. Een toepassing hiervan vind je in brandstofcellen.

De moeilijkheid is de zuurstofoxidatie en niet de waterstofreductie. De nieuwe katalysator, een iridiumcomplex, blijkt echter tot beide in staat. Het vormt een metaalhydride met waterstof en reageert dan met zuurstof, waarbij water afgesplitst wordt. Dat één katalysator met beide stoffen reageert is tamelijk uniek. Bovendien kan de reactie uitgevoerd worden in een homogene organische oplossing, ook iets dat tot nog toe niet lukte.

Het team van de University of Illinois gebruikte als waterstofdonor naast H2gas onder andere ook alcoholen.

Bron: University of Illinois

Onderwerpen