Stukjes RNA herstellen DNA-methylering

Kleine stukjes RNA kunnen weer een methylgroep aan een DNA-base zetten, die eerder verloren is gegaan. Althans, in planten, werkt het in elk geval, melden Franse Biologen deze week in Science.

Methylgroepen aan DNA kunnen voorkomen dat een base wordt afgelezen, en zijn daardoor een extra reguleringsmechanisme bij het omzetten van genetische informatie naar eiwit. Bovendien kan abnormale DNA-methylering wijzen op kanker.

Tot nut werd gedacht, dat als een methylgroep door een foutje verloren was gegaan, de cel geen reddingsplan had om deze groep te herstellen. Onderzoekers van de Ecole Normale Supérieure in Parijs hadden daar hun vraagtekens bij.

Zij bekeken aan lijn van Arabidopsis (zandraket) met een gen genaamd DDM1, dat het methyleren van DNA voorkomt. Toen zij deze planten kruisten met normale planten, zagen zij dat het nageslacht toch weer methylering kon uitvoeren, als er maar korte stukjes RNA aanwezig waren. Als de siRNA’s geblokkeerd waren, kon de plant de methylering niet herstellen. De vraag is nu of zoogdieren dit herstelplan ook hebben.

Bron: Nature News

Onderwerpen