De cellen produceren dopamine (rood) en functioneren als neuronen (groen)

Huidcel wordt stamcel zonder oncogenen

Men neme een huidcel, zet er herprogrammerende genen in met een virus en laat het geheel een tijdje sudderen. Knip vervolgens de herprogrammerende genen er weer uit en zie: een stamcel die verdacht veel weg heeft van een embryonale stamcel. Deze vondst publiceren biologen van het Whitehead Instituut (onderdeel van MIT) deze week in Cell.


De onderzoekers lieten de stamcellen vervolgens met succes uitgroeien tot dopamineproducerende zenuwcellen, die een therapie vormen tegen de ziekte van Parkinson.

Een probleem van stamceltherapie is dat de cellen vaak genen bevatten die voor kanker kunnen zorgen. Doordat de Whitehead-onderzoekers die verdachte genen uit de cellen hebben geknipt, zouden de nieuwe stamcellen minder gevaar moeten opleveren.

De onderzoekers zetten de herprogrammerende genen tussen korte DNA-sequenties met de naam loxP. Vervolgens lieten zij het enzym Cre erop los, die selectief de genen uit het DNA knipten. Na het knipwerk leek het genexpressieprofiel van de stamcellen sterker op dat van embryonale stamcellen dan daarvoor.


De enzymale knipmethode is volgens de onderzoekers efficiënter dan de methodes die tot nu toe gebruikt zijn.

Bron: MIT/ Whitehead Institute

Onderwerpen