Weer opschudding rondom Hwang Woo-Suk

Hwang Woo-Suk werd in 2004 een internationale beroemdheid toen hij in Science publiceerde dat het gelukt was menselijke embryo’s te klonen. In 2006 viel hij van zijn troon toen bleek dat hij fraude had gepleegd en er weinig van zijn onderzoek klopte. Nu dreigt hij in Australië een octrooi te krijgen op kloneertechnieken die nog nooit succesvol zijn uitgevoerd.

Hwang heeft in meerdere landen geprobeerd zijn techniek te octrooieren maar zijn aanvraag werd bijna overal geweigerd. In Australië is het niet nodig om papieren te tekenen waarin staat dat een techniek werkt om een patent te krijgen. Kritiek komt er van een Californisch bedrijf dat wereldwijd de rechten beheert op het octrooi op oudere kloneermethodes en vindt dat Hwangs techniek niet verschilt van hun techniek.

Het is nooit Hwangs bedoeling geweest om gekloonde baby’s te maken. Zijn onderzoek was er op gericht om embryo’s te gebruiken voor het creëren van persoonlijke stamcellijnen voor patiënten. Het is niet waarschijnlijk dat Hwangs nog niet werkende methode nu door veel laboratoria gebruikt zal worden. Zoals eerder bericht lijkt het maken van persoonlijke stamcellijnen door gewone cellen te herprogrammeren succesvoller.

Het is niet de eerste keer dat het Australische octrooibureau in het nieuws komt. In 2001 verleende het een octrooi op het wiel.

Bron: Nature

Onderwerpen