Het Nederlandse bedrijf Productief wil kinderen (9+) door middel van proevendoosjes laten kennismaken met de wetenschap.

De experimenten uit de milieuset van ein-o – lees ‘I know’ – zijn eenvoudig uit te voeren met de meegeleverde materialen, waaronder een klein vergrootglas, sponsje, pH-papier en diverse bakjes. Gevaarlijke chemicaliën zijn uiteraard niet aanwezig. De beschikbare stofjes blijven beperkt tot wat azijn voor een waterreinigingsproef, zeep en plakkerige gel. Ook de experimentjes zelf – elke doos bevat twee verschillende proefjes – zijn eenvoudig uit te voeren. Zo is er een proef om de zuurgraad van regenwater en kraanwater te vergelijken met pH-papier, een vergelijking van de luchtkwaliteit van binnen- en buitenruimte waarbij fijnstof met een stukje bakpapier met plakkerige gel wordt opgevangen, en een erosieproef met een stukje zeep onder een stromende kraan. Of een schoolklas die urenlang water laat stromen goed is voor het milieu, vermeldt de kit niet.

De milieuset bestaat uit vier experimenteerdoosjes en behandelt de onderwerpen bodemkwaliteit, klimaatverandering, luchtvervuiling en zure regen. Een groot nadeel van de experimenten is de lange wachttijd. Voor de erosieproef moet je twee uur druppelen en voor de fijnstofproef moet het bakpapier zelfs een à twee dagen blijven liggen. Dat maakt het voor kinderen lastig om de aandacht erbij te houden. Voor schoolklassen – de hoofddoelgroep – zal dit bezwaar wel minder zwaar wegen.

De in de milieuset gekozen contextbenadering doet een beetje denken aan de Nieuwe Scheikunde en het middelbare schoolvak NLT. Naast deze set zijn er ook nog kits met een meer traditionele benadering als anatomie – met plastic modellen, en chemie met onderwerpen als elektrochemie – kleuren mengen, moleculen, en zuren en basen.

ZURE REGEN

In de milieuset is het onderwerp ‘zure regen’ een beetje een vreemde eend in de bijt. Sinds de grootschalige aandacht voor dit fenomeen in de jaren 80 – de loofbossen zouden afsterven en gebouwen en beelden zouden oplossen – speelt dat thema nu nauwelijks meer. Hoewel zwaveldioxide en stikstofoxiden volgens veel ecologen wél invloed op de biodiversiteit hebben, was de berichtgeving en ook de term ‘zure regen’ destijds onnodig bangmakend. Het is dan weer jammer dat de kinderen toch ouderwets worden bang gemaakt met zinnen als ‘Als zure regen op bomen valt, kunnen ze hun bladeren verliezen en doodgaan.’

Verder bekruipt het gevoel dat de proefjes voor scholen eenvoudig na te maken zijn zonder de dure kit te bestellen. Gel, pH-papier en kleine potjes zijn zo verkrijgbaar, over loepen van een betere kwaliteit dan die in de kit beschikken veel scholen al. Toch vullen de experimenteerdoosjes dankzij de maatschappelijke context een gat in de markt, zeker nu de echte, uitgebreide scheikundedozen dreigen te verdwijnen.

www.ein-o.nl

34,95 euro per set van 4

Bron: C2W life sciences 7, 5 april 2008