Glucosevoorkeur moleculair bekeken

Als gistcellen glucose in hun omgeving waarnemen, dan gaat het metabolisme van galactose op slot. Dat melden wetenschappers uit San Diego deze week in Nature.

Bijzonder is dat deze afsluiting doordat glucose het mRNA vernietigt dat codeert voor een van de galactoseafbrekende enzymen. Eerder onderzoek richtte zich vooral op transcriptiefactoren die direct op genen in het DNA aangrijpen.

De biochemici lieten de gistcellen suiker eten door ze via smalle buisjes een suikeroplossing toe te dienen. Ze lieten de glucoseconcentraties langzaam oplopen, terwijl de galactose constant bleef.

Toen de gistcellen steeds meer glucose te eten kregen, sloten ze hun galactosemechanisme nog sneller af dan de onderzoekers al met de computer hadden voorspeld. Hierdoor kwamen de onderzoekers op het idee van een afbraakmechanisme via het mRNA, dat snel kan worden afgebroken.

Bron: UC San Diego

Onderwerpen