Het Duitse chemieconcern Lanxess brengt haar lachgasemissie tot nul terug.

Bij de productievestiging in Krefeld-Uerdingen komt jaarlijks vijfduizend ton lachgas vrij. Het bedrijf bouwt een installatie die vanaf 2012 deze emissie tot nul reduceert. De installatie splijt bij 1000 ˚C het lachgas in zuurstof en stikstof, die in de atmosfeer worden geloosd. De vrijkomende warmte wordt omgezet in stoom en opnieuw gebruikt.

Lachgas is een 310 maal sterker broeikasgas dan CO2. Het komt bij Lanxess vrij bij de produktie van adipinezuur, dat onder andere dient voor voedselconservering en als grondstof voor nylon.

Bovendien wil Lanxess, een spinoff van Bayer, de koolstofdioxide-emissie van haar bedrijven in Duitsland met tienduizend ton terugbrengen door de energie-efficiency te verbeteren. De CO2-uitstoot gaat daardoor in 2012 met vier procent terug ten opzichte van 2007.

Onderwerpen