Vorming tandglazuur in vitro nagebootst

Het enzym amelogenine blijkt de vorming van ons tandglazuur in gang te zetten. Het enzym versnelt op een dosisafhankelijk manier de vorming van dichtgepakte nanostaafjes van hydroxyapatiet, waarop tandglazuur is opgebouwd.

Dat meldt een groep onderzoekers van de University of New York, die voor het eerst in het lab tandglazuur heeft gemaakt onder omstandigheden die lijken op die in onze mond. Deze onderzoekers hebben de concentraties van het hydroxyapatiet verlaagd om de kristalvorming te vertragen. Zo konden zij bij fysiologische pH en temperatuur te kristalvorming bestuderen.

Onder de elektronenmicroscoop zagen zij hoe amelogenine nanobolletjes van apatiet in gang deze. Deze nanobolletjes aggregeren weer tot staafjes van 50 nm dik en 250 nm lang. Vervolgen plakken deze weer aan elkaar om echt glazuur te vormen.

De wetenschappers denken zelf dat de oplossingen van calciumchloride en kaliumdiwaterstoffosfaat nog niet helemaal de juiste concentraties hebben om de resultaten meteen te kunnen doortrekken naar in vivo testen. Maar de omstandigheden van de reactie komen tot nu toe het dichtste bij, vergeleken met eerste experimenten.

Bron: Chemical & Engineering news

Onderwerpen