Twee eiwitten ontdekt die ontwikkeling van neurale cellen reguleren.

De eiwitten BERT en ERNI reguleren samen de groei van zenuwcellen in embryo’s. Dat ontdekten wetenschappers van University College London. De ontdekking geeft een nieuw inzicht in celgroei en -differentiatie, wat weer van pas kan komen bij het ontwikkelen van stamceltherapieën.

Als een embryo zich ontwikkelt tot foetus, gaan er allerlei genetische schakelaars aan en uit waardoor alle delen van het organisme zich op het juiste moment ontwikkelen. Vreemd genoeg begint de ontwikkeling van het zenuwstelsel met een blokkade van een gen dat zenuwgroei bevordert, het Sox-2 gen.

Verantwoordelijk voor deze blokkade is het enzym ERNI, dat al eerder door de wetenschappers ontdekt was. Bij experimenten met kippenembryos’s kwamen de onderzoekers erachter dat een nieuw ontdekt eiwit, dat ze BERT noemden, ERNI overrulet, waardoor het Sox-2-gen weer tot expressie komt. Hierdoor komt het sein voor de vorming van neurale cellen op groen te staan, zo publiceerden de onderzoekers in Plos Biology.

Waarschijnlijk is de blokkade van Sox-2 door ERNI in een vroeg ontwikkelingsstadium juist belangrijk om ervoor te zorgen dat het zenuwstelsel niet te vroeg op gang komt, en dat er eerst andere lichaamscellen groeien die de interne organen en de huid vormen.

Onderwerpen