Drs. Joanke van Dijk (UU) over de risicobeoordeling van chemische stoffen

In dit webinar zoomt drs. Joanke van Dijk in op de regelgeving omtrent chemische stoffen. Aanleiding hiervoor is de ontdekking van de kankerverwekkende stof PCA in de pijnstiller paracetamol van een aantal buitenlandse leveranciers. Een ernstige zaak zou je denken, toch oordeelde het College ter Beoordeling van Chemische Stoffen dat dit niet gevaarlijk is. Hoe zit dat? Tijd om eens in te zoomen op de regelgeving!

Drie vragen die in elk geval aan bod komen:

  • Hoe worden de risico’s van een chemische stof eigenlijk beoordeeld?
  • Hoe komt het de meningen van experts zo sterk uiteenlopen?
  • En wie heeft er gelijk?