Prof. dr. Niek Sanders (UGent) over de chemische samenstelling van mRNA-vaccins en hun werkingsmechanisme.

In deze webinar bespreekt prof. dr. Niek Sanders (Universiteit Gent) de chemische samenstelling van mRNA-vaccins en hun werkingsmechanisme. Hij licht toe waarom de bijwerkingen van de (mRNA-)vaccins voor covid-19 als een noodzakelijk ‘kwaad’ moeten worden beschouwd. Actuele thema’s met betrekking tot de covid-19 mRNA-vaccins, zoals de (overdreven) bezorgdheid rond ernstige allergische reacties en Bell’s palsy, komen ook aan bod . Een positief gevolg van deze covid-19 pandemie is dat het een revolutie in de geneeskunde heeft gestart waarbij mRNA-vaccins en (programmeerbare) mRNA-geneesmiddelen een prominente rol zullen spelen. Aan het einde van de webinar bespreekt Sanders deze futuristische visie met enkele concrete voorbeelden.

Sanders behandelt de volgende vragen:

1. Wat zijn mRNA-vaccins, hoe kunnen ze ons beschermen en wat zijn de bijwerkingen van de covid-19 mRNA-vaccins?

2. Wat zijn de chemische ‘geheimen’ achter mRNA-vaccins?

3. Zal de covid-19 pandemie een revolutie teweegbrengen in de moderne geneeskunde?