Dr. Colinda Scheele (KU Leuven) over de rol van stamcellen bij het ontstaan en het bestrijden van kanker.

Stamcellen zorgen voor differentiatie van cellen en groei van weefsel, en spelen een nog slecht begrepen rol in tumorgroei. Het is Colinda gelukt om stamcellen te markeren, ze gedurende langere tijd te volgen en zo te karakteriseren. In dit webinar deelt Colinda de bevindingen uit haar grensverleggende onderzoek.

Een spectaculaire ontdekking in haar onderzoek is dat zelfs als je een tumorsuppressorgen als p53 of BRCA1 muteert en de muis daarmee extreem gevoelig maakt voor borsttumoren, dat slechts 10 tot 20% van de kankerstamcellen uitgroeien tot een tumor. ‘Er moet dus iets in de omgeving van die cel zijn wat ze in bedwang houdt. Misschien de structuur, of bepaalde moleculen die omliggend weefsel afgeeft.’

Het past volgens Scheele in een groeiende overtuiging in het veld van kankeronderzoek dat naast genetische mutaties ook omgevingsfactoren bepalend zijn of een cel uitgroeit tot tumor. Lees meer over haar onderzoek in dit artikel.

Deze drie vragen worden in ieder geval beantwoord in het webinar:

  • Stamcellen, wat zijn dat? Hoe definiëren we ze?
  • Wat is de rol van stamcellen bij het ontstaan van kanker?
  • Wat is de rol van stamcellen bij het bestrijden van kanker.

Bovendien gaat Colinda in op de microscopie technieken die zij gebruikt om het gedrag van kankerstamcellen te bestuderen en de nieuwe inzichten die haar studies hebben opgeleverd.