Voor het samenstellen van vier artikelen, die zullen verschijnen in de komende C2W-edities, heeft de redactie van C2W jouw input nodig!

De artikelen gaan over het effect van de coronacrisis op jong talent, de voor- en nadelen van online-onderwijs, doorleren in je eigen tijd, en de grootste ontdekkingen binnen en uitdagingen voor de chemie en life sciences. Alle ideeën over, visies op en ervaringen met deze thema’s zijn van harte welkom. Dank alvast namens de C2W-redactie.

Effect coronacrisis op jong talent

Heeft de coronacrisis al effect op jonge chemici en life scientists die in de eerste vijf jaar na hun afstuderen zitten? En zo ja, welk? De C2W-redactie is benieuwd naar jullie visie hierop. Werk je bij een onderzoeksinstelling of bedrijf of …, ben je aan het promoveren of juist op zoek naar werk: wat merk je er tot nu toe van? Of sta je aan de werkgeverskant: zie je al tekenen van wat deze pandemie voor (jouw) jong talent gaat betekenen? Laat het ons weten via redactie@c2w.nl. De deadline voor je respons is 1 juni.

Online-onderwijs

Sinds de coronacrisis maken onderwijsinstellingen en studenten noodgedwongen gebruik van online-onderwijs. Hoe bevalt dat? (voor- en nadelen). Wat zijn leerpunten? En zal ook na de coronacrisis online-onderwijs gebruikt blijven worden, en zo ja in welke vorm? In de augustus-editie van C2W willen we hieraan een artikel wijden en de redactie is benieuwd naar ervaringen van zowel docenten als studenten van hogescholen en universiteiten. We horen graag van je via redactie@c2w.nl. De deadline voor je respons is 1 juni.

Doorleren

Stel: je vindt je werk nog leuk, maar je hebt zin om weer eens wat bij te leren, je te ontwikkelen. Je baas voorziet hier niet in en een deeltijdopleiding naast je werk zie je niet zitten. Welke korte trainingen zou jij interessant vinden om te volgen? Bijvoorbeeld een MOOC aan een hogeschool/universiteit of een cursus aan een beroepsopleiding. En gaat je voorkeur daarbij uit naar online-onderwijs of live contact (als dat t.z.t. weer mag)? De C2W-redactie is kortom benieuwd naar de trainingspareltjes voor chemici en life scientists om deze vervolgens (al dan niet in beknopte vorm) te publiceren in de augustus-editie. Laat het ons weten via redactie@c2w.nl. De deadline voor je respons is 1 juni.

Ontdekkingen & Uitdagingen

Welke ontdekkingen of ontwikkelingen in de chemie en life sciences hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de industrialisatie, ons begrip van de chemie of aan de mensheid in het algemeen? En welke grote vraagstukken snakken nog steeds naar een oplossing? In de augustus-editie van C2W willen we hiervan een overzicht brengen en we hebben jouw hulp nodig bij het samenstellen! Stuur je ideeën naar de redactie via redactie@c2w.nl; graag beknopt omschreven in een alinea. De redactie van C2W zal, in samenspraak met de KNCV, een (per definitie zeer arbitraire) lijst samenstellen. De deadline voor je respons is 1 juli.

Correspondentieadres: redactie@c2w.nl

Onderwerpen