De thema’s ‘Aarde en Duurzaamheid’ spelen al jaren een prominente rol in het maatschappelijk debat. Wetenschappers leveren een belangrijke bijdrage aan het formuleren, analyseren en oplossen van vraagstukken binnen deze thema’s.

Zeldzame aarden

Minder bekend zijn de zeldzame aarden of lanthaniden. Tot voor kort deden ze hun naam, afgeleid van het Griekse “λανθανειν” (verborgen liggen), eer aan en vormden een rijtje van onbekende elementen onderaan het periodiek systeem. Recent is hierin verandering gekomen. Zeldzame aarden zijn tegenwoordig regelmatig in het nieuws vanwege hun toenemende belang en de exportbeperking door China. In deze lezing zal, na een inleiding over hun vermeende zeldzaamheid en eigenschappen, worden uitgelegd hoe de unieke magnetische en optische van zeldzame aarden bijdragen aan een duurzamer aarde.

Spreker: prof.dr. Andries Meijerink

Kalenderblok-230109