Avondlezing door dr. M Saakes georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

GCK-Water-electrolyse

Directe zeewater elektrolyse levert chloorvorming op aan de pluspool en neerslagvorming aan de minpool. Zeewater kan worden benut als bron van water voor de winning van waterstof zonder tot ontzouting over te gaan door een aangepast elektrolyseproces. Meerdere routes voor gebruik van zeewater als waterbron voor de winning van waterstofzijn mogelijk zonder dat aan ontzouting wordt gedaan. Een aantal nieuwe processen wordt getoond om waterstof met zeewater te maken.

Inhoudelijk kan ik pas donderdag 8 februari op de materie ingaan omdat ik nu nog gebonden ben aan geheimhouding in verband met octrooien.

Meer informatie is te vinden op de website van de lezing.

Kalender-240208