Avondlezing door prof.dr. Aalt Bast georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring

CKZ-Bast

Aalt Bast

De prehistorische mens maakte proefondervindelijk ongetwijfeld onderscheid tussen voeding en vergif. Dat was nodig om te overleven. De moderne mens heeft dat verschil uitvergroot en stoffen in verschillende categorieën ondergebracht. In deze lezing zal worden nagegaan of het verschil tussen voeding, geneesmiddel en vergif, chemisch wel zo groot is. Het lijkt wel zo te zijn dat we de verschillen tussen deze categorieën louter in meningen of in bijgeloof vinden. Het wordt pas echt spannend als blijkt dat sommige van die bijgelovige opvattingen ook in de wetenschap doordringen. Of moeten we ons veel meer realiseren dat voeding een geneesmiddel kan zijn en dat een geneesmiddel een vergif is? De waarneming dat toxische eigenschappen van de voeding juist gezondheid bevorderend kunnen zijn verhit de discussie. We maken de balans op.

Meer informatie is te vinden op de website van de lezing.

Kalender-240305