Avondlezing door ing. D.J. Schakel georganiseerd door de Chemische Kring Zwolle

GCK-Tatoeage

Het zetten van een tatoeage, waarbij inkt in de huid wordt geïnjecteerd, is al duizenden jaren een trend. Niet alleen ter decoratie, maar ook voor therapeutische en rituele doeleinden. Vandaag de dag zie je op de tv veel bekende artiesten en sporters met uiteenlopende decoraties waarbij soms een groot deel van een lichaamsdeel volledig is versierd. Maar is dat nu allemaal wel zo goed voor de gezondheid? Welke chemische stoffen injecteer je nu in de huid en hoe gevaarlijk zijn die dan? De NVWA richt zich al jaren op de veiligheid van tatoeage inkten gelet op de gezondheid van de consument. In samenwerking met de GGD worden tatoeage shops gecontroleerd op hygiënische aspecten en worden inkten chemisch en microbiologisch onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar die stoffen waarvoor ook regelgeving is en waarop de overheid dus kan handhaven. Zowel de zware metalen, azo kleurstoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) staan genoemd in de nieuwe REACH-verordening welke sinds 1 januari 2023 van kracht is. Om te kunnen handhaven op een overtreding van de wet is een betrouwbare en gevalideerde analysemethode noodzakelijk. Op dit moment zijn er nog geen Europees geharmoniseerde analysemethoden, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Kij voor meer informatie op de website van de lezing.

Kalender-230214