De International Mass Spectrometry Conference is het centrale evenement op de IMSF-kalender

Kalenderblok-220827

De International Mass Spectrometry Conference is het centrale evenement op de IMSF-kalender, waar collega’s van universiteiten, de industrie en onderzoeksinstellingen samenkomen voor onderzoeksworkshops, beleidsdiscussies en zakelijke bijeenkomsten over de hele breedte van massaspectrometrie. Het IMSC2022-programma is gericht op een persoonlijk evenement met veel activiteiten om onze gemeenschap te versterken en het professionele netwerk in massaspectrometrie verder te bevorderen.

Meer informatie is te vinden op de website.

The International Mass Spectrometry Conference is the central event on the IMSF calendar

The International Mass Spectrometry Conference is the central event on the IMSF calendar, bringing together colleagues from universities, industry and research institutes for research workshops, policy discussions and business meetings across the breadth of mass spectrometry. The IMSC2022 programme aims to be a personal event with many activities to strengthen our community and further promote the professional network in mass spectrometry.

More information can be found on the website.