Avondlezing door em. prof.ir. J.P.M Sanders en ir. J. van den Broek georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Stikstof

Halveren van stikstof uitstoot is noodzakelijk in Nederland en dit moeten we bereiken door de helft aan stikstof in de vorm van kunstmest en veevoerimport aan te wenden. De Planeetgrens voor stikstofgebruik op deze Aarde is in 2015 in Nature door een groep internationale wetenschappers gekwantificeerd op 90 miljoen ton stikstof per jaar. Zouden we deze eerlijk verdelen over de wereldbevolking dan is er jaarlijks 12 kg stikstof beschikbaar om al het eiwit dat we per individu eten te produceren. We gebruiken nu in Nederland het dubbele en in Europa zelfs het driedubbele per persoon per jaar.

Halveren we de stikstof input door halveren van kunstmestgebruik en halveren van import diervoeder, dan behalen we ook de randvoorwaarden voor de natuur en komen wij tegelijkertijd dichter bij een eerlijke verdeling van de stikstof gebruiksruimte en verkrijgen wij strategische kennis die we in het buitenland kunnen verkopen.

Lees verder op de website van de lezing.

Kalender-231012