De herontdekking van het kleurloze glas in Venetië rond 1200 ontketende een revolutie in de denkwereld van de geleerden Europa. De toepassingen hiervan als lenzen voor brillen, telescoop, microscoop en andere apparatuur voor het onderzoek naar aard van de ons omringende natuur, was een unieke gebeurtenis die plaatsvond in West- Europa. Het legde de basis voor wat later de ‘De Verlichting’ genoemd zou worden en globaal met de 18e eeuw samenviel.

Logo CKZ_20220125

In deze voordracht licht prof. Kauffman aan de hand van de markante ontwikkelingen stapsgewijs het ontstaan van de nieuwe denkwijze toe. Daarbij zal duidelijk worden dat het gebruik van het, in onze huidige ogen bijna banale, doorzichtige materiaal onmisbaar was bij het ontrafelen van de bijzondere eigenschappen van de natuur.

Waarom andere beschavingen die veel verder waren in hun technologische ontwikkeling (de Arabische regio, China en India) in vergelijking met het Europa in de 15e eeuw, niet tot deze wetenschappelijke prestaties kwamen, zal niet behandeld worden maar kan wel een boeiend onderwerp van discussie zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van de lezing.

Kalenderblok-221213