In de context van emulgeren is het gebruikelijk om alle water-onoplosbare vloeistoffen (zoals ook onze hoog-visceuze polymere hars) aan te duiden met de term ‘olie’.

In deze lezing gaan we het generieke vormingsproces van olie druppeltjes in water in meer detail beschouwen, vanuit zowel hydrodynamisch als thermodynamisch perspectief. Met name kijken we naar de invloed van mechanische beroering en de gebruikte emulgator op de verkregen druppeltjes grootte.

Meer informatie is te vinden op de website.