De Oosterweelwerken vestigden in juni 2021 de aandacht van Vlaanderen op de grote PFAS-verontreiniging rondom de site van 3M. De Vlaamse Regering stelde Karl Vrancken aan als PFAS-opdrachthouder om coördinatie en communicatie te brengen in deze problematiek. Hij vormde een inhoudelijke expertengroep, een Commissie Grondverzet, ging in overleg met de verschillende betrokken partijen om hun standpunten te bespreken en zette een website en mailbox op om het bredere publiek te informeren. 

PFAS

PFAS

Spreker: Karl Vrancken (VITO)

De PFAS-opdrachthouder ontwikkelde een stakeholderproces, gebaseerd op wetenschappelijke kennis met als doel om de beleidsmakers te informeren en vernieuwing in het beleid te brengen. Er werden concrete maatregelen genomen die de probleemsituatie rond 3M en de Oosterweelwerken oplossen en de basis werd gelegd voor een betere Vlaamse aanpak van de milieu- en gezondheidseffecten van chemische verontreiniging. De PFAS-crisis is een uiting van de grote milieu- en gezondheidsdruk waaronder we leven en moet een aanleiding zijn om verder na te denken over de omslag die we moeten maken naar duurzame consumptie en productie.

Meer informatie is te vinden op de website van de lezing.

Kalender-230427