Duurzaamheid & Energie – Pagina 15

 • Nieuws

  Vloeibaar metaal reduceert koolstofdioxide

  2019-02-28T16:19:00Z

  Nature Communications presenteert een metaalelektrode die bij kamertemperatuur koolstofdioxide elektrochemisch kan reduceren tot elementaire koolstof. Wellicht kun je hiermee ooit op een energiezuinige manier het broeikaseffect te lijf, denken Torben Daeneke, Kourosh Kalantar-Zadeh en hun voornamelijk Australische collega’s. In een nogal overenthousiast filmpje beloven ze dat je hiermee CO2 rechtstreeks ...

 • Industrie & Start-ups

  Nieuw leven voor plastic

  2019-02-13T15:52:00Z

  Afvalverwerkers en chemiebedrijven zijn vergevorderd met nieuwe methodes om gemengd plasticafval om te zetten in schone grondstoffen voor nieuwe plastics. De meeste mensen denken bij plasticrecycling aan gescheiden inzamelen, sorteren en granuleren van kunststofafval, om er uiteindelijk nieuwe producten van te maken. Maar chemiebedrijven kijken al jaren naar heel andere ...

 • Nieuws

  Chaotisch koper kweekt propanol

  2019-02-12T15:15:00Z

  Om koolstofmonoxide efficiënt om te zetten in n-propanol heb je koperdeeltjes nodig waarvan het oppervlak zo ruw mogelijk is. Dat valt op te maken uit een Canadese publicatie in Nature Catalysis. Het is bepaald niet de eerste elektrochemische omzetting van CO op een koperkatalysator. Maar dat het redelijke hoeveelheden oplevert ...

 • Nieuws

  Enzym maakt PET-alternatief nog groener

  2019-02-05T13:59:00Z

  Met een commercieel verkrijgbaar enzym kun je van PEF een nog groener alternatief voor PET maken. Dan heb je namelijk geen zware metalen meer nodig om de polymerisatie te katalyseren, schrijven Katja Loos en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen in ChemSusChem. Tot nu toe lag bij dat PEF (voluit polyetheenfuranoaat) ...

 • Nieuws

  Koolstofdioxidevanger uit de oude doos

  2019-02-01T13:46:00Z

  Chem presenteert organische moleculen die de verwijdering van koolstofdioxide uit rookgassen een stuk energiezuiniger kunnen maken. Vooral omdat ze zich bij een relatief lage temperatuur laten regenereren, schrijven Radu Custelcean en collega’s van Oak Ridge National Laboratory. Het gaat om glyoxaal-bis-iminoguanidine (GBIG), een verbinding die al in 1898 voor het ...

 • Nieuws

  IJzerhydroxide spaart brandstofcel

  2019-01-30T19:05:00Z

  Met ijzerhydroxide op platina-nanodeeltjes kun je waterstof ongekend efficiënt ontdoen van koolstofmonoxide. Het werkt dertig keer beter dan het gebruikelijke platina op ijzeroxide, beloven Chinese onderzoekers in Nature. Die CO-verwijdering is nodig wanneer je met je waterstof een PEM-brandstofcel wilt voeden. Daar zitten meestal ook platinadeeltjes in als katalysator, en ...

 • Nieuws

  Hoe je een efficiëntere plant bouwt

  2019-01-07T12:31:00Z

  Met een aantal extra genen kun je een weeffoutje in de natuurlijke fotosynthese omzeilen zodat planten tientallen procenten meer biomassa gaan aanmaken. Het zou op termijn het wereldvoedselprobleem kunnen oplossen, juichen Amerikaanse onderzoekers enigszins voorbarig in een spraakmakende Science-publicatie. Hun verhaal draait om het enzym ribulose-1,5-bisfosfaat carboxylase/oxygenase, afgekort Rubisco, dat ...

 • Nieuws

  Fluoride-accu stap dichterbij

  2018-12-12T16:39:00Z

  Science presenteert een route naar fluoride-ionaccu’s die functioneren bij kamertemperatuur. Nog even en fluor wordt een serieuze concurrent voor lithium, denken Simon Jones en collega’s van Caltech in Pasadena. Het voordeel van fluor zit dan vooral in de energiedichtheid. In theorie kun je in een F-ionaccu minstens acht keer zo ...

 • Nieuws

  Mediatip, december 2018

  2018-12-07T10:50:00Z

  Waarom schiet het niet op met de vergroening van de Rotterdamse haven, terwijl (bijna) alle betrokkenen overtuigd zijn van het nut? Op versbeton.nl duikt freelancejournalist Inge Janse in de CO2-huishouding van het havengebied en vraagt dertig grote spelers hoe ze het willen aanpakken. Conclusie: noem het maar de Haven van ...

 • Nieuws

  Kale kobaltkat knipt koolstofdioxide

  2018-12-06T17:03:00Z

  Met zonlicht en één los kobaltion als katalysator kun je CO2 selectief omzetten in CO. Chemisch gezien kan het nauwelijks simpeler, suggereert een JACS-publicatie. De truc is dat je je kobaltionen op een oppervlak van grafitisch koolstofnitride (C3N4) legt. De afbeelding laat zien hoe de ionen in de ‘gaten’ van ...

 • Nieuws

  Mineraal splitst koolstofdioxide

  2018-11-21T20:55:00Z

  Met enige handigheid kan pentlandiet de reductie van CO2 tot CO katalyseren. Het oppervlak van dit goedkope mineraal lijkt niet voor niets op de actieve plek van natuurlijke enzymen die het óók kunnen, stellen Ulf-Peter Apfel en collega’s van de Ruhr-Universität Bochum in het tijdschrift Chemical Science. Dat pentlandiet (rechts ...

 • Nieuws

  Elektriciteitopslag en waterstofproductie ineen

  2018-11-09T10:05:00Z

  De Battolyser slaat elektriciteit op en produ­ceert waterstof als de accu vol is. Proton Ventures en de Technische Universiteit Delft gaan testen of dit opschaalbaar is. ‘Door met de Battolyser elektriciteit op te slaan en daarnaast ook waterstof te produceren, kunnen we duurzame energie opslaan voor korte én lange termijn’, ...

 • Opinie & Columns

  Van dat gas af!

  2018-11-07T10:36:00Z

  Moeten we het klimaat in de handen van economen leggen? vraagt eindredacteur Puck Moll zich af. Laatst reed ik langs de energiecentrale in Den Haag. Aan de gevel bleek inmiddels een megabanner te prijken met de tekst ‘Uniper werkt aan de energietransitie’. Op het bijbehorende beeld wordt een grijs rookgordijn ...

 • Opinie & Columns

  Zeg maar nee

  2018-11-07T08:49:00Z

  Het grote wegjagen is begonnen. De Nederlandse chemische industrie hoeft geen subsidie voor verduurzaming te verwachten, maar wél CO2-heffingen als ze haar niet uit eigen zak betaalt. Kolencen­trales moeten wellicht tóch versneld sluiten. En het Rotterdamse havenbedrijf dreigt een groot uitbreidingsproject van de BP-raffinaderij te torpederen, omdat de ontwerpers onvoldoende ...

 • Nieuws

  Propaan wordt het nieuwe propeen

  2018-11-07T08:46:00Z

  Voor het eerst in de geschiedenis van de petro­­chemie wordt propaandehydrogenering serieus de moeite waard. Antwerpen profiteert volop. Vlaanderen heeft iets te vieren. Petrochemieconcern Borealis gaat voor € 1 miljard een tweede propaandehydrogeneringsfabriek (PDH) bouwen op zijn site in Kallo, in het Antwerpse havengebied. Vanaf 2022 produceert die 750.000 ton ...

 • Nieuws

  Mangaankat maak je in twee stappen

  2018-10-31T17:16:00Z

  Koolstof met een klein beetje mangaan kan wellicht platina vervangen in brandstofcellen. Het geheim zit in het bereidingsproces, suggereert een Chinees-Amerikaanse publicatie in Nature Catalysis. Het gaat dan specifiek over de zuurstofkant van het protonendoorlatende membraan (PEM) in zo’n brandstofcel. Daar heeft de reductie van O2 tot 2 O2- plaats, ...

 • Nieuws

  Hydride bindt stikstof

  2018-10-31T16:54:00Z

  Met metaalhydrides kun je stikstof veel energie-efficiënter binden dat met het klassieke Haber-Boschproces. Je kunt zo zelfs gaan denken aan de grootschalige inzet van ammoniak als energiedrager, claimen Chinese onderzoekers in Nature Energy. Ping Chen, Jianping Guo en collega’s gebruiken er alkali- of aardalkalimetalen voor, uit de twee linkerkolommen van ...

 • Nieuws

  MOF haalt ethaan uit etheen

  2018-10-26T10:44:00Z

  Voor het eerst is er een metal-organic framework (MOF) dat efficiënt ethaan lijkt te kunnen verwijderen uit etheen. Het kan de petrochemie heel veel energie en geld besparen, blijkt uit een door natuurlijke enzymen geïnspireerde Science-publicatie. De auteurs zijn op één na allemaal Chinezen, werkzaam in China en in de ...

 • Nieuws

  Hoogentropische kat

  2018-10-25T16:53:00Z

  Uit vijf overgangsmetalen kun je een legering maken die elektrochemische processen minstens zo goed katalyseert als het gebruikelijke platina. Dat claimen Wolfgang Schuhmann en collega’s van de Ruhr-Universität Bochum in Advanced Energy Materials. De vijf elementen zijn chroom, mangaan, ijzer, kobalt en nikkel. In zuivere vorm zijn die goed voor ...

 • Nieuws

  Superkritische keramiektoepassing

  2018-10-17T20:05:00Z

  Uit zirkoon, wolfraam en koolstof kun je warmtewisselaars vormen die hoge drukken, snelle temperatuurwisselingen en maxima van minstens 750 °C verdragen. Het brengt efficiënte zonnecentrales een stap dichterbij, schrijven Ken Sandhage en collega’s van Purdue University in Nature. Met zonnecentrales bedoelen ze daarmee het type dat spiegels gebruikt om zonne-energie ...